ترکیب عینک

1. لنز: جزء تعبیه شده در حلقه جلویی عینک، یکی از مهم ترین اجزای عینک است.

2. پل بینی: اتصال لوازم جانبی چشم چپ و راست.

3. پدهای بینی: هنگام پوشیدن ساپورت می شود.

4. سر شمع: محل اتصال بین حلقه لنز و زاویه لنز به طور کلی منحنی است.

5. پایه های آینه: قلاب ها روی گوش ها هستند که متحرک هستند و با سر شمع ها به هم متصل می شوند و نقش ثابت کننده حلقه عدسی را دارند. هنگام استفاده از عینک، به اندازه شقیقه ها توجه ویژه ای داشته باشید که ارتباط مستقیمی با راحتی استفاده از آن ها دارد.

6. پیچ و مهره: اتصالات فلزی برای اتصال و قفل.

7. بلوک قفل: پیچ ها را ببندید تا بلوک های قفل در دو طرف دهانه حلقه لنز محکم شود تا عملکرد لنز ثابت شود.


زمان ارسال: اکتبر-25-2021